KAUGREIKI – mis see on?

KAUGREIKI – DISTANTSREIKI – mis see on?

Distantsreiki on sensei Usui poolt loodud reiki kanaldamise meetod, mille abil saab saata energiat läbi aja ja ruumi barjääri. Seda tehakse kõrgenenud, muutunud teadvuse seisundis, siin ja praegu – meditatiivses seisundis. Energia saatmine ja suhtlemine toimub läbi eeterlike ja mentaalsete dimensioonide.
Kaugreiki abil saadetakse reiki tervendavat energiat inimestele, kes asuvad kaugel, kasvõi teisel pool maakera. Vajadusel võib saata ka üle toa või seina taha teise ruumi. Seega võib kaugreikit rakendada ka ruumide puhastamiseks ning kodule ja varale kaitse peale panemiseks. Samas saab selle meetodi abil ka ajas rännata, saates harmooniat olevikku, minevikku või tulevikku. Kuid võib ka näha, teada saada minevikus toimunud algpõhjusi või ettenäha tulevikus asetleidvaid sündmusi. Seega, kaugreiki meetodid treenivad selgeltnägemist ja kaugelttajumist sellel, kes energiat vahendab. Tundlikumad ja kogenenud tervendajad tajuvad teise inimese byoseni ja elulugu  terviklikult – kõigi keha meeltega selgeltnägemisena. Lisaks allikaenergia saatmisele rakendatakse ka visualiseerimise ja kujustamise tehnikaid, kus nähakse tervendatavat praegu parimal moel ja parimal kujul, elujõulise ja elurõõmsana. Ja tulemuseks võib olla negatiivsest eluviisist, kannatustest ja karmavõlgadest vabaks saamine. Seega reiki-eluviis muundab negatiivse karma positiivseks. Mõned kannatused lahenevad aastatepikkuse energiatööna, kuid mõningad ebakõlad kaovad juba ühe või paari kaugseansiga.

Distantsreiki tõhusus seisneb selles, et eelkõige need meetodid tervendavad ja harmoniseerivad ka kanaliseerijat ehk terapeuti ennast. Kaugreikit saab rakendada programmeeritult kas hästi lühikest aega nagu üks minut. Või hoopiski maratonina nii kaua, et suurem disharmoonia või probleem laheneks. Ajaliselt võib seanss kesta tunde ja ööpäevi. Samal ajal saab tegija ka oma eraelu elada ja magada, seega oma isiklikku elujõudu maratoniks minimaalselt kasutades. Katastroofide ja erijuhtumite puhul tehakse kaugreikit ühise grupiga, kus kõik keskenduvad üheaegselt objektile. Gruppides osalevad kogukonna kõrgeima astme praktikud.
Ühismeditatiivsed praktikad on läbi ajaloo olnud väga võimsad ja tõhusalt reaalsust muutvad. Analoogselt palvetavad inimkonna hüvanguks ka  mungad, nunnad ja religioossed kogukonnad üle maailma oma templites ja kloostrites.

Distantsreiki reegel on, et abivajaja peab ise oma huvi või tahet välja näitama,
et oleks võimalik vahendada talle reikit. Tahe loob ühenduse saatja ja vastuvõtja vahel. Kuid on olemas meistritele erijuhtumite põhised lähenemised, kus hädaline ei ole ise võimeline tahet väljendama, näiteks nagu looduskatastroofid, sõjasündmused ja äärmuslikud hävitavad eluviisid. Kaugtervenduse abil saab rännata ka teispoolusesse, et vabastada siit ilmast lahkunu bardost või lihtsalt  kergendada tema üleminekut.

Nii nagu kontaktreiki, samuti ka kaugreiki meetodi puhul tuleb meeles pidada, et reikienergia on vanem ja intelligentsem kui inimkond. Kanaliseerimisel ei pea alati oma mentaalset jõudu rakendama, sest tark valgus liigub sinna, kus teda kõige rohkem vajatakse. Tuleb reiki kõrgemat tarkust usaldada ja ootustest lahti lasta, siis toimub ka tervenemine, mis ulatub rakuni ja lõpmatuseni välja. Kuid kindlasti mitte reikimeetod ei asenda kaasaja teaduslikku meditsiini, vaid pigem on täiendavaks ja ennetavaks teraapiaks erinevate ida-lääne tervishoiu suundade juures. 

Kaugreiki abitööriistad 

Kuna sensei Usuil oli hädalisi ja huvilisi palju, siis töötas ta välja mitmed kaugtervenduse meetodid, kus kasutas abitööriistadena kristalle, kive, fotosid ja reikinukke. Kristallid  ta laadis reikit täis ja saatis „energiakonteineritena“ haigetele ja õnnetutele. Sedaviisi kasvas ka Usui, kui tervendaja tõhusus mitmekordselt.
Teiseks tema kaugelt tervendamise meetodiks oli „fotograafiameetod“, kus rakendati fotosid, pilte ja joonistusi. Fotode ja inimese nime kaudu saadeti reikitervendust juhul, kui patsiendil ei olnud võimalik kliinikusse kohale tulla. Selleks lepiti kokku kindel aeg, mil inimene teadis, et nüüd tehakse temaga energeetilist puhastustööd. Ka siis soovitati olla pigem voodis lebades ja pärast seanssi juua puhast vett, et vältida detoksikoosi.
Analoogseid tehnikaid tehakse ka tänapäeval ja seda kunsti saab õppida Usui koolkonna meistrite käe all. Kaugreiki kanaldamist õpetatakse edasijõudnutele Reiki 2. astme kursusel, kus tehakse teadlikkust laiendav pühitsus ning antakse õpilasele edasi ka kaitsvad ja arendavad sümbolid.

Eeterlik võrgustik ja müstiline ühendväli

Kaugtervendus ja distantsilt mõjutus saab võimalikuks ja ka teadlikuks tervendusmeetodiks, kui inimese mõtlev mina ehk ratsionaalne mõistus jääb vakka. Siis aktiveerub ja ärkab tunnetuslik mina. Eeterlik võrgustik läbib ka inimeste kehasid, me oleme nagu piiritu olluselaadse võrgustiku sees. Tegelikult me kõik oleme koguaeg ühenduses ja on võimalik ka distantsilt suhelda ilma sõbrale helistamata. Aga oma sissejuurdunud ratsionaalse mõtlemise tõttu meil puudub kaugühenduses olemise kirjeldus. Sisekõne müra tõttu oleme kurdid peenematele infokillukestele ja ilma eeterliku tunnetuseta ei tunne ka ennast kõigega ühenduses olevana. Osad sensitiivsemad inimesed poolkogemata näevad, kuulevad ja tajuvad öösiti läbi unenäo sesundite meie eeterlikku tegelikkust. Hommikul ärgates peetakse öiseid rännakuid ja kohtumisi pigem kas muinasjutulisteks või segasteks sonimisteks.
Kes väga tahab, sel on võimalus meditatsioonitehnikate ja reikivalguse abil treenida ennast armastavaks, hoolivaks ja teadlikuks Universumi kodanikuks. Sest kui Sa siin juba oled, siis palun võta vastutus kogu selle piiritu müsteeriumi eest!

Peenenergeetilisest maailmakirjeldusest lähtuvalt energiad ei teki ega kao, vaid muunduvad ühest olekust teise. Sarnane käsitlus kehtib ka universumi viie algelemendi kohta. Planeedi Maa põhielementideks on maa, õhk, tuli, vesi. Kuid nende sekka arvatakse ka viies, kõikesiduv kosmiline element eeter. Jaapani vanades esoteerilistes praktikates peetakse eetriks taevast või tühjust. Kõik elemendid omakorda on läbivalt mõjutatud algallika energiast, milleks on tark ja hingestatud kosmiline energia Reiki. Idamaade filosoofiate järgi peetakse Reikit Universumi Kõrgeimaks Teadvuseks.

Tänapäeval mõeldakse eetri all vaimset või spirituaalset reaalsust. Pigem rakendatakse eetri olemust kvantfüüsikas, idamaistes usundites, filosoofilistel arutlustel, metafüüsikas, alkeemias ja ka kaugtervendamisel. Eeter läbib ja ühendab kõike nähtavat ja ka nähtamatut ning hoiab koostoimivana kogu universumit. Eeter on nagu siduvaine või võrgustik, mida mööda liigub informatsioon nii universumis kui ka inimeste vahel siin Maa peal. Tema olemust peetakse naiselikuks ja armastuse põhiseks muundumise ja voolavuse tõttu. Eetri värvideks peetakse valget, kuldset, hõbedast ja purpurset.

Tänu eetrile saavad ka selgeltnägijad ja meediumid ligi ühendvälja informatsioonile. Seda nimetatakse Akashaks, kus on kõigi planeedi Maa elanike elulugu viimse detailini kirjas. Juurtšakra energiakeha, mis ümbritseb füüsilist keha, nimetatakse eeterkehaks. Sellest võib järeldada, et kogu auraväli esindab inimese kosmilist ja eeterlikku alget. Eelkõige teevad eeterliku ja kosmilise tunnetuse võimalikuks kõrgemad energiakeskused alates kolmandast silmast. Pealae kohal olevate kõrgemate tšakrate kaudu on võimalik lisaks kosmosele suhelda ka oma Kõrgema Minaga, kes omakorda on ühenduses kosmilise kõrgema tarkusega. Üksolemise tunnetust Kõiksusega aitavad luua meditatsiooni/mõtluse erinevad tehnikad ja idafilosoofia põhised vaimsed tehnikad/praktikad. Vaimsed praktikad soodustavad sisedialoogi peatumist ja emotsioonide kainenemist, mille pinnalt saab kogeda igavikulist üksolemist nii teiste inimeste, loomade, looduse kui kogu maailmaga, sest “kõik on üks”!

Jaapani haiku kõiksuse tunnetamiseks:

Mina Olen
See Mina Olen
Mina olen kõik
Kui ma tervendan  end,
tervendan Mina kõik

 Artikkel reiki-kogemuste põhjal, 2017: Reiki Meister Age Pihlak